అంబర్‌పేట్ శంకర్ అన్న రుద్రమాంబపురం టీమ్‌ని కలుసుకున్నారు