పవన్ తో నటిస్తూ సాయి ధరమ్ తేజ్ తాగి సెట్స్ కి వచ్చాడా