సాయి ధరమ్ తేజ్ కేతిక శర్మ ఎంటర్‌టైనర్‌లతో సరదాగా సంభాషించారు