క్యాథరిన్ తెరిస్సా హీరో సందీప్ మాధవ్ కొత్త సినిమా ఓపెనింగ్