సంగీత దర్శకుడు మణిశర్మ గారితో కార్తికేయ మరియు డైరెక్టర్ క్లాక్స్ ఇంటరాక్షన్