బిగ్ బాస్ పాటిస్పెంట్స్ కి రెమ్యునరేషన్ ఎంతో తెలుసా..?