సమంత సడెన్ గా ఎందుకు ఇలా మారిపోయిందీ..?తాను చేయించుకునే ట్రీట్మెంట్ అంత ఖరీదు ఎందుకు