అశ్వినీదత్ కి వార్నింగ్ ఇచ్చిన చిరంజీవి కారణం అదేనా..?